Стартира магистърската програма по „Управление на качеството и околната среда“ в УНСС. Срок за кандидатстване - 15 септември!
15.09.2014
Организатор: УНСС

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) стартира магистърската програма по „Управление на качеството и околната среда“ към специалност „Бизнес администрация“.

 

Целта на обучението е да подготви специалисти в областта на управлението на качеството и опазването на околната среда, подходящи за разширяващия се пазар на бизнеса във всички сфери на обществена активност.

Завършилите образователно-квалификационна степен "Магистър" със специалност "Бизнес администрация" специализация "Управление на качеството и околната среда" придобиват знания, които ги формират като висши специалисти със способности за работа и умения за вземане на решения на всички нива на управленската йерархия в частния и публичния сектор.

 

Специализираното обучение дава теоретични и практически основи, върху които се изгражда стопанското и административно управление; знания и умения за съвременните принципи на фирмено управление; използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на мениджърските екипи; специфични знания и умения в областта на устойчивото развитие, управлението на качеството, опазването на околната среда и интегрираните системи за управление.

 

Учебният план включва:

 

Избираемите дисциплини са:

 

Приемането на документи за кандидатстване е в периода от 25.08.2014 г.  до 15.09.2014  г.

Приемният изпит може да проведе чрез електронен тест или писмен формат.

 

Допълнителна информация - на сайта на УНСС.

 

Имейл за контакти: scp_bg@abv.bg (доц. Даниела Иванова и доц. Елка Василева).