Работна среща по проект „Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“
15.02.2018

 

Във връзка с изпълнението на проект „Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“ на 15 февруари 2018 г. ще се състои работна среща за обсъждане на планираните дейности по проекта. По време на срещата ще се обсъди актуализирането на съставите и дейността на секторните консултативни съвети, както и предстоящите задачи по разработването на MyCompetence. Ще присъстват експерти и секторни референти от съществуващите вече секторни консултативни съвети.