БДЖ – Пътнически превози ЕООД

гр. София

www.bdz.bg
Българска железопътна компания АД

гр. София

www.brc-bg.com
ДП Транспортно строителство и възстановяване

гр. София

www.tsv-bg.com
ДП Национална Компания Железопътна Инфраструктура

гр. София

www.rail-infra.bg
ДП НКЖИ- Поделение Управление движението на влаковете и капацитета

гр. София

www.rail-infra.bg
ДП НКЖИ- Поделение УДВК - Регионално поделение УДВГД

гр. Горна Оряховица

www.rail-infra.bg
ДП НКЖИ - Поделение УДВК - Регионално поделение УДВГД

гр. ПЛОВДИВ

www.rail-infra.bg
ДП НКЖИ - Поделение Железен път и съоръжения (ЖПС) - Железопътна секция СОФИЯ

гр. СОФИЯ

ДП НКЖИ - Поделение Железен път и съоръжения (ЖПС) - Железопътна секция ПЛОВДИВ

гр. ПЛОВДИВ

ДП НКЖИ - Поделение Железен път и съоръжения (ЖПС) - Железопътна секция Г.ОРЯХОВИЦА

гр. Г.ОРЯХОВИЦА

ДП НКЖИ - Поделение Железен път и съоръжения- Железопътна секция ВРАЦА

гр. ВРАЦА

ДП НКЖИ - Поделение "Електроразпределение - София"

гр. София

ДП НКЖИ - Поделение Сигнализация и телекомуникации

гр. София

Столичен електротранспорт ЕАД

гр. София

www.elektrotransportsf.com
Български транспортен холдинг АД

гр. Пловдив

www.bthold.com
Фьосталпине ФАЕ - София ООД

гр. София

www.voestalpine.com/vaesofia
ТТЛ ЕООД

гр. София

www.ttl-bg.com
Метрополитен ЕАД

гр. София

www.metropolitan.bg