Обществено допитване за училищното образование
20.06.2014

Включете се в анкетата на Министерството на образованието и науката до 20 юни 2014 г.

 

Министерството на образованието и науката (МОН) провежда обществена дискусия по основни въпроси, свързани с изработката на нов закон за училищно образование. Според неговото ръководство само с консенсус може да бъде приет закон, който наистина ще е полезен и работещ и в неговото изпълнение ще се включат всички заинтересовани страни.

 

Ето защо паралелно с множеството срещи с директори и учители в страната, министерството иска да чуе и гласа на широката общественост както за необходимостта от неотложни промени в средното образование, така и за запазване на положителните традиции в тази система.

 

За тази цел МОН събира мнения чрез онлайн допитване, публикувано на сайта на институцията. В него могат да се включат учители, ученици, родители, представители на неправителствени организации, местни власти, институции и всички, които имат или искат да вземат отношение по темата. Срокът за попълване на анкетата е 20 юни 2014 г.

 

След обобщаване на мненията на интернет страницата на МОН ще бъдат публикувани както безспорните, така и все още спорните теми, за да се търси по тях обществено приемливото решение. Ще последва второ допитване, след което отново ще има обобщаване на мненията, като най-консенсусните ще бъдат включени в проекта за нов закон.

 

Екипът на образователното ведомство се надява на широко обществено участие и много мнения и предложения не само по поставените въпроси, но и по други теми, свързани с училищното образование. Те могат да бъдат изпращани на имейл адрес zakon@mon.bg.